PVM aktualijos

 


prekiu tiekimo i es ir eksporto sandoriai

Prekių tiekimo į ES ir eksporto sandoriai. 0 % PVM taikymas
Įrodymai, rizikos ir rekomendacijos
Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – vienas iš sudėtingiausių mokesčių ne tik teisinio reglamentavimo, bet ir praktinio jį reguliuojančių normų taikymo aspektu. Iš tiesų šių santykių reguliavimas, nacionalinėje teisėje nustatomas perkeliant (įgyvendinant) Sąjungos teisės aktus, yra platus, pasižymintis abstrakčiomis bendromis nuostatomis bei daugybe specialių taisyklių, taikomų konkretiems atvejams. Tad nenuostabu, kad, kaip matyti iš Europos Sąjungos ir nacionalinių teisminių institucijų praktikos, neaiškumai ir įvairios problemos dėl santykių kvalifikavimo kyla jau sprendžiant dėl mokesčio objekto, o klausimų tik daugėja susidūrus su tiekimu Sąjungos viduje ar siekiant realizuoti teisę į PVM atskaitą.Todėl žinios apie pagrindinius su PVM susijusio reglamentavimo aspektus, jo pokyčius bei administracinę ir teismų praktiką yra svarbi prielaida tinkamai vykdytu su šiuo mokesčiu susijusias prievoles bei realizuoti Sąjungos ir nacionalinių įstatymų suteikiamas teises.

pvm pagrindu kursai

Pridėtinės vertės mokesčio pagrindų kursai: reglamentavimas, apmokestinimas, praktinis pritaikymas

Kadangi Lietuvoje daugiausia lėšų į biudžetą surenkama iš PVM, šio mokesčio teisinis reglamentavimas yra be galo svarbus visiems PVM mokėtojams ir ketinantiems jais tapti. Kol kas tiesioginė PVM pakeitimų įgyvendinimo našta krenta ant buhalterio pečių, tad jis turi neatsilikti nuo sparčiai kintančio PVM reglamentavimo. Pridėtinės vertės mokesčio pagrindų kursų dalyviai bus supažindinami su aktualiausiais PVM aspektais, taip pat bus aptariamos konkrečios praktinės situacijos.

Kursai skirti pradedantiems darbą su PVM buhalteriams, apskaitininkams, kitiems asmenims, norintiems susipažinti su PVM reglamentavimu ir PVM taikymu įmonės veiklai.


pvm pagrindu kursai internetu

Pridėtinės vertės mokesčio pagrindų kursai: reglamentavimas, apmokestinimas, praktinis pritaikymas (tiesioginiai vaizdo kursai)
Kadangi Lietuvoje daugiausia lėšų į biudžetą surenkama iš PVM, šio mokesčio teisinis reglamentavimas yra be galo svarbus visiems PVM mokėtojams ir ketinantiems jais tapti. Kol kas tiesioginė PVM pakeitimų įgyvendinimo našta krenta ant buhalterio pečių, tad jis turi neatsilikti nuo sparčiai kintančio PVM reglamentavimo. Pridėtinės vertės mokesčio pagrindų kursų dalyviai bus supažindinami su aktualiausiais PVM aspektais, taip pat bus aptariamos konkrečios praktinės situacijos.

Kursai skirti pradedantiems darbą su PVM buhalteriams, apskaitininkams, kitiems asmenims, norintiems susipažinti su PVM reglamentavimu ir PVM taikymu įmonės veiklai.