Apskaitos politika Nauja prenumerata
Kaina: 345Eur 276 Eur +PVM

Produkto aprašymas

AP transparen_header

pilnas_3_steps

Apskaitos politika bus parengta pagal naujausius Verslo apskaitos standartų reikalavimus. Ją sudaro:
- Individuali įmonės Apskaitos politika – 23 apskaitos metodikų rinkinys, kurio apimtis nuo 100 iki 200 puslapių (priklauso nuo įmonės veiklos);
- Visi būtini ir su Apskaitos politika susiję priedai;
- Individualios finansinių ataskaitų formos.

Kiti internetinės programos privalumai:
- Programos nereikia instaliuoti ir atnaujinti, pradėti kurti Apskaitos politiką galėsite be IT specialistų pagalbos;
- Programa pasiekiama iš bet kurio kompiuterio, kuriame yra internetas;
- Jūsų darbas visuomet išsaugomas, net jei sutriktų interneto ryšys;
- Neprarasite informacijos net sugedus ar pakeitus kompiuterį;
- Pasikeitus Verslo apskaitos standartams, programos atnaujinti nereikės – Jums tereikės atsakyti į naujai pateiktus programos klausimus.

APSKAITOS POLITIKOS TURINYS:

23 APSKAITOS METODIKOS:

 • -bendrieji principai;
 • - pajamos;
 • - sąnaudos;
 • - nematerialusis turtas;
 • - ilgalaikis materialusis turtas;
 • - finansinis turtas;
 • - investicijos į kitų įmonių akcijas;
 • - atsargos;
 • - biologinis turtas;
 • - turto nuvertėjimas;
 • - nuosavas kapitalas;
 • - dotacijos ir subsidijos;
 • - įsipareigojimai;
 • - atidėjiniai;
 • - neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai;
 • - pinigų srautai;
 • - pelno mokestis;
 • - segmentų atskleidimas;
 • - išvestinės finansinės priemonės;
 • - balansas;
 • - pelno (nuostolių) ataskaita;
 • - aiškinamasis raštas;
 • - nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

SU APSKAITOS METODIKOMIS SUSIJĘ PRIEDAI:

 • - parduoti laikomas finansinis turtas ir jo vertės pokyčiai;
 • - įmonės finansinio turto pokyčiai;
 • - naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas;
 • - pagal lizingo sutartį naudojamas turtas;
 • - išnuomotas turtas;
 • - panaudos būdu gautas ir atiduotas naudoti turtas;
 • - nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos rodikliai;
 • - naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas;
 • - ilgalaikio nematerialiojo turto valdymo apribojimai;
 • - prestižas;
 • - plėtros darbai;
 • - naudojamas nemokamai gautas ilgalaikis   nematerialusis turtas;
 • - su įmonių grupėmis susijusios pajamos ir sąnaudos;
 • - finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pokyčiai;
 • - įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse;
 • - kiti priedai.

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FORMOS

 • - balansas;
 • - pelno (nuostolių) ataskaita;
 • - nuosavo kapitalo pokyčių   ataskaita;
 • - pinigų srautų ataskaita,
 • - trumpo ir pilno aiškinamojo rašto pastabos.

ĮSIGYKITE JAU DABAR:

Programos naudojimas paremtas prenumeratos principu, įsigiję programą Jūs 12 mėn. laikotarpyje:
-    galėsite naudotis programa: kurti, koreaguoti, atnaujinti bei atsisiųsti Apskaitos politiką;
-    gausite visus programos atnaujinimus, kurie bus reikalingi ir įtakos Apskaitos politikos kūrimą, dėl pasikeitusių Verslo apskaitos standartų ar kitų teisės aktų;

Daugiau informacijos: www.apskaitospolitika.lt

 Dėmesio! Žemiau nurodyta kaina taikoma klientams neturėjusiems ankstesnių UAB Mokesčių srautas Apskaitos politikos programos versijų

Kaina be PVM
276 Eur +PVM

Norėdami įsigyti „Apskaitos politika Nauja prenumerata
Kaina: 345Eur 276 Eur +PVM" prašome užpildyti pateiktą formą žemiau

Informacija apie pirkėją
Fizinio asmens registracija
Tiesioginė nuoroda: https://old.countline.lt/products/apskaitos-politika-pelno-siekiantiems-vienetams-2/