Teisės anglų kalbos kursai

Šie teisės anglų kalbos kursai siūlomi tiems teisininkams, kurie norėtų atnaujinti savo anglų kalbos žinias skaitydami tekstus apie teisę ir kalbėdami teisinėmis temomis. Kursas apima įvairias teisės temas ir gyvenimiškas užduotis, su kuriomis gali susidurti teisininkai savo kasdieniame darbe (pvz., derybos, teismo dokumentai, bylos, sutartys, teisininko ir kliento pokalbis ir pan.). Vienas pagrindinių kurso tikslų – teisės terminijos mokymasis ir įtvirtinimas. Šis kursas padės teisininkams išmokti vartoti teisės anglų kalbą praktinėse situacijose, dalyvauti susirinkimuose bei diskusijose teisės tematika, reikšti savo nuomonę, suprasti rašytinę ir sakytinę teisės kalbą. 

 

Kursams bus skiriama 30 akad. valandų.
Kursų anglų kalbos lygis – B2.


Teisės anglų kalba – pagrindinės temos

Bendravimo teisės anglų kalba

Teisės anglų kalbos funkcijos

Gramatinės struktūros

Pagrindinė literatūra 

1. Krois-Lindner A., Firth M. Translegal. Introduction to International Legal English: A Course for Classroom or Self-study Use. CD for listening. CUP, 2008.
2. Brieger N. Test Your Professional English: Law. Penguin English, 2007.
3. Krois-Lindner A. Translegal. International Legal English: A Course for Classroom or Self-study Use. CUP, 2006.
4. Vocabulary for Law. Peter Collin Publishing. Based on Dictionary of Law. 1994.
5. Wyatt R. Check Your Vocabulary for Law. A&C Black, 2006.
6. Burkšaitienė N., Liuolienė A., Metiūnienė R., Rackevičienė S., Šliogerienė J. Workbook for Law Students. Vilnius: MRU, 2012.
7. Liuolienė A., Metiūnienė R., Užpalienė D. Listening for Law. Vilnius: MRU, 2011.
8. Medžiaga iš interneto.

Mokymų programa anglų kalba.

Papildoma informacija: 

Užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais po 3 ak. val. per dieną. Kursų pradžia 14.00 val., pabaiga – 16.15 val. Kursai trunka 5 savaites. Kiekvienas kursų dalyvis gauna išsamią mokomąją medžiagą ir kursų baigimo pažymėjimą.

Kursai vyksta Count Line patalpose adresu Sėlių g. 33/2, Vilnius (Žvėryne, priešais „IKI“ parduotuvę)

Kursai vyksta surinkus klausytojų grupę. Grupės renkamos nuolat.

Sertifikacija:

UAB „Mokesčių srautas“ nuo 2005 07 29 pagal Vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. 1V-226 „Dėl Vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 598 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ papildymo“ (Valstybės žinios, 2005, Nr. 91-3407) įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

UAB „Mokesčių srautas“ yra įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus.