Renata Maslauskaitė-Meškauskaitė_115x150

Renata Maslauskaitė-Meškauskaitė

Lektorė

Renata Maslauskaitė-Meškauskaitė specializuojasi išorės ir vidaus auditų srityse. Lektorė yra atlikusi nemažai didelės apimties išorės auditų viešajame sektoriuje, kaip ekspertė dalyvauja atliekant įstaigų vidaus kontrolės vertinimą. Veda mokymus apie vidaus kontrolę viešajame sektoriuje.