milda

Milda Jasaitienė

Vyresnioji advokatė

Advokatų kontoros „Eversheds Saladžius“ advokatė Milda Jasaitienė turi ilgametę patirtį ir konsultuoja Lietuvos ir tarptautines įmones įvairiais įmonių ir darbo teisės klausimais, taip pat teikia su migracija susijusias teisines konsultacijas ir padeda klientams įvertinti ir priimti optimalius sprendimus nuolat besikeičiančioje migracijos srityje. Milda teikia teisines paslaugas įmonėms bei jas konsultuoja dėl aukštos kvalifikacijos užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje, darbuotojų perkėlimo tarptautinių įmonių viduje, taip pat teikia konsultacijas vadovams, investuotojams ir kitiems užsienio piliečiams. Advokatė nuolat dalyvauja diskusijose su valstybės institucijomis, siekiant tobulinti Lietuvos teisinę aplinką užsienio investuotojams.