Eglė Treinienė 115x150

Eglė Treinienė

Lektorė

„Deloitte Lietuva“ vyresnioji mokesčių konsultantė, turinti daugiau kaip 8 m. įmonių ir fizinių asmenų konsultavimo mokesčių klausimais patirties. Pagrindinės kompetencijos sritys – pelno mokestis, gyventojų pajamų mokestis ir SAF-T. Lektorė konsultuoja tarptautines ir vietines Lietuvos įmones pasirengimo teikti SAF-T rinkmenas procese dėl atitikties teisės aktuose įtvirtintiems reikalavimams, testuojant suformuotas rinkmenas ir teikiant pastabas bei rekomendacijas dėl klaidų ir netikslumų pašalinimo. Lektorė atstovavo verslo interesus VMI organizuotose SAF-T darbo grupėse dėl rinkmenos specifikacijos tobulinimo, teikė pastabas dėl SAF-T tobulinimo ir keitimo.