Kolisovas_115x150

Danielius Kolisovas

Lektorius

Danielius Kolisovas – sertifikuotas finansų rizikos valdymo vadovas (angl. FRM), turintis daugiau kaip 15 metų patirtį diegiant ir užtikrinant rizikos valdymo procesą bankuose ir kitose finansų įstaigose, valstybės valdomose įmonėse ir kituose viešojo sektoriaus subjektuose. Danielius taip pat dėsto Lietuvos ir užsienio universitetuose finansų rizikos valdymo ir įmonių rizikos valdymo dalykus, veda seminarus rizikos valdymo, procesų optimizavimo temomis.

Visi lektoriaus seminarai:


Rizikos vertinimo ir valdymo metodai viešajame sektoriuje