Personalo valdymo kursai: nuo strategijos iki sėkmės (tiesioginiai vaizdo kursai)

Mokymų trukmė
28 ak. val.
Organizacijos tipas
Privatus
Viešas
Lektorius (-iai)
Aprašymas

Septynių sesijų (po 4 akad. val. trukmės) tęstiniai mokymai-konsultacijos skirti nedidelių organizacijų vadovams ir personalo specialistams, personalo vadovams, taip pat didelių įmonių padalinių vadovams, kurie yra atsakingi už samdomų žmonių darbo rezultatus, sėkmę organizacijoje ir siekia užtikrinti veiksmingą žmogaus „gyvenimo organizacijoje“ ciklą: nuo atrankos ir įdarbinimo, adaptacijos, vertinimo iki atsisveikinimo su organizacija, įvykdžius keltus tikslus.

Praktiškai, t. y. pateikdami atvejų analizę, konkrečią dalomąją medžiagą ir aktyvias užduotis, ugdome šias personalo valdymo kompetencijas:

Temos:

1.  Personalo valdymas šiuolaikinės rinkos sąlygomis, personalo strategija ir politika

Šios dalies tikslas – pateikti šiuolaikinį požiūrį į personalo strategiją ir politiką, užtikrinančią organizacijos tikslų pasiekimą ir įvaizdį visuomenėje. Supažindinti su personalo politika kaip rizikos valdymo ir prisitaikymo prie visuomenės lūkesčių priemone, kuri padėtų organizacijai sistemingai prisitaikyti prie aplinkos iššūkių.

Žmogiškųjų išteklių strategijos kūrimas organizacijoje:

  • Žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos vaidmuo – strateginis partneris ar administracinis asistentas?
  • Žmogiškųjų išteklių strategijos sprendimai, kuriant svarbiausias šių išteklių valdymo sistemas – atrankos ir įdarbinimo, rezervo formavimo, naujokų adaptacijos, veiklos valdymo, atlygio, ugdymo, karjeros planavimo.
  • Kaip „pamatuoti“ žmogiškuosius išteklius, jų veiksmingumą, produktyvumą?

Personalo politikos kūrimas organizacijoje:

  • Personalo politika kaip rizikos valdymo ir prisitaikymo prie verslo situacijos priemonė?
  • Personalo politikos poveikis pagrindinėms personalo valdymo sistemoms – kaip organizacija sistemingai prisitaiko prie aplinkos iššūkių.

Veiksmų planas po seminaro: žmogiškųjų išteklių strategijos ir politikos tobulinimas organizacijoje.

2Personalo paieška ir atranka

Profesionalių darbuotojų paieškos ir atrankos proceso kontrolės ciklas: 11 žingsnių, kad turėtume tai, ko ieškome; kaip išvengti atrankos klaidų?

Skirta personalo specialistams, vadovams, kurie vykdo atrankas ir nori būti užtikrinti tinkamų darbuotojų atrankos sėkme.

Ugdoma:

- metodai, kurių verta imtis nedelsiant, kai darbo skelbimas ir CV „plaukimas“ neduoda rezultatų;
- atrankos proceso valdymas: etapai, atrankos kriterijai, kandidatų ir jų kompetencijų įvertinimo procedūros ir metodai, kurie padės išaiškinti patyrusius asmeninio įvaizdžio kūrėjus;
- derybos dėl atlyginimo: potencialių kandidatų lūkesčių ir organizacijos galimybių suderinimas;
- sudėtingų (ilgai ieškomų) pareigybių specialistų paieškos ir atrankos proceso kontrolės ciklas;
- personalo atranka, kaip įmonės įvaizdžio valdymo dalis.

 3.  Viskas apie „galvų medžioklę“: 11 žingsnių, jei nusprendėte tai padaryti patys

Organizacijų praktika ir atvejų analizė.

Skirta personalo specialistams, vadovams, kurie nori atrasti ir įdarbinti rinkos geriausius specialistus.

Ugdoma:

- atranka ar „galvų medžioklė“: pasirinkimo kriterijai;
- „galvų medžioklės“ metodai;
- derybos su „medžioklės laimikiu“ dėl atlyginimų: kiek ir kada siūlyti daugiau?
- profesionalų paieškos ir atrankos proceso kontrolės ciklas: 11 žingsnių, kad turėtume tai, ko ieškome;
- organizacijų praktika ir atvejų analizė.

 4. Naujo darbuotojo įvedimas ir palaikymas

Dažniausiai pasitaikančios naujokų įvedimo klaidos – kaip jų išvengti.

Skirta darbuotojams, kurie dalyvauja naujų darbuotojų įvedimo procese ir nori sugebėti jį vykdyti sklandžiai, taip pat ir netrukdant jau susiformavusios komandos darbui.

Ugdoma:

- informacija, kurią reikia pateikti naujam darbuotojui;
-informacijos pateikimas: kas, kur, kada, kokiais kiekiais;
- vaidmenys įvedimo procese: vadovo, mentoriaus – „bičiulio“ vaidmuo
- įvedimo į organizaciją nauda: naujokui, organizacijai ir senbuviams;
- „naujoko“ motyvacijos daugialypiškumas: kandidatų motyvacijos pokyčiai per pastaruosius dvejus metus;
- kas priklauso nuo naujoko, o kas – nuo organizacijos?
- dažniausiai pasitaikančios naujokų įvedimo klaidos – kaip jų išvengti.

 5Asmeninio vystymo (vertinimo) pokalbis: kaip išvengti klaidų

Skirta visiems darbuotojams, kurie nori kasdieninėje veikloje kurti naują organizacijos kultūrą arba gerai jaustis jau esamoje.

Ugdoma:

- asmeninio vystymo (vertinimo) pokalbis: samprata, tikslai, galimybės ir klaidos;
- neteisingo vertinimo pasekmės;
- vadovo atsakomybė. Vertinamo darbuotojo atsakomybė;
- asmeninio vystymo pokalbio turinys: kompetencijų apibrėžimas ir išskyrimas konkrečioms pareigybėms;
- asmeninio vystymo pokalbio struktūra ir pokalbio vedimas. Treniruotės;
- veiksmingų (motyvuojančių) pagyrimų ir kritikos pateikimas ir tikslų pasiekimo užtikrinimas.

 6.  Darbuotojų atleidimo proceso valdymas ir atsisveikinimas: psichologiniai atleidimo pokalbio ir darbo su likusiais darbuotojais aspektai

Skirta vadovams ir specialistams, kurie, susiklosčius įvairioms situacijoms, privalo atleisti savo darbuotojus ir nori išmokti „neskausmingai“ sau ir darbuotojui atlikti atleidimo procesą.

Ugdoma:

- atleidimo proceso valdymo priemonės – organizacijos įvaizdžiui ir bendradarbiavimui išlaikyti;
- vadovo vaidmuo;
- darbuotojų atleidimas, naudojantis „kitų rankomis“. Konsultantų patirtis: ar lojalumo ir kiti tyrimai suteikia pagrindą tapti „sanitarais“?
- mobingo (psichologinio spaudimo) taikymas – psichologinė agresija prieš „auką“?
- finalinio pokalbio struktūra, sunkumai ir finalas. Praktika ir konkrečių atvejų analizė;
- asmeninių reakcijų į pokytį (darbo praradimą ar perkėlimą į kitas pareigas) suvaldymas.

 7. Kaip „sulaikyti“ gerą darbuotoją? Pokalbis: psichologinis kontraktas ir tikslų nustatymo praktika

Skirta vadovams ir specialistams, kurie yra atsakingi už savo darbuotojų vertinimą, išlaikymą ir motyvavimą likti toliau dirbti organizacijoje.

Jums padės konkrečios rekomendacijos, kaip „išlaikyti“ gerą specialistą organizacijoje, kaip planuoti ir valdyti netikėtus „posūkius“, susijusius su darbuotojų motyvacija, iki ir po prašymo išeiti iš darbo.

 Pagrindinės temos:

I. Veiksminga vadovo / personalo specialisto reakcija į norą išeiti iš darbo. Pokalbio valdymas.

Pavaldinio poreikių analizė.
Požymiai, kurie rodo gerų darbuotojų planus išeiti iš darbo.
Apskaičiuokime: kiek iš tiesų mums verta „sulaikyti“ specialistą?
Palyginkime: kiek mums kainuos planuojančio išeiti specialisto „sulaikymas“ ir naujo specialisto paieška, atranka, adaptavimas, apmokymas, kitų darbuotojų saugumo jausmas?
„Sulaikymas“: argumentai „už“ ir „prieš“.

II. Darbuotojo „sulaikymo“ pokalbio struktūra.
1. Išankstinis informavimas apie pokalbį.
2. Pasiruošimas pokalbiui. Praktika vadovui:
Darbuotojo veiklos apžvalga ir „namų darbai“.
Ką daryti tais atvejais, kai negalime sulaikyti? Atsarginiai tikslai:
a) Lauksime vėliau, grįžk, kada tik norėsi;
b) Pabaik darbus;
c) Tapk ekspertu.

Tikslų iškėlimą ir asmeninį įsipareigojimą skatinančių klausimų pasirinkimas.

Praktinė užduotis (filmavimas ir analizė): „išlaikymo“ pokalbio vedimas link veiksmų plano.

3. Pokalbio pradžia, kontakto užmezgimas.
4. Praėjusio laikotarpio aptarimas: gairės pokalbio vedėjui. Pokalbio valdymo priemonės.
5. Būsimo laikotarpio tikslų ir planų nustatymas. SMART modelio taikymas.
6. Pokalbio užbaigimas sutarimu.

III. Ruošiantis išėjimo iš darbo pokalbiams: kiek yra įmanoma netikėtumų prevencija?

Organizacijų pavyzdžiai: nekartokite kitų padarytų klaidų.

Neteisingo vertinio proceso organizavimo ir prastos komunikacijos pasekmės.

Vadovo atsakomybė. Pavaldinio atsakomybė.

Praktinė užduotis.

IV. Komunikacija apie pasikeitimus kitiems darbuotojams.

Motyvacijos ir saugumo užtikrinimas.

Papildoma informacija:

Tiesioginiai vaizdo kursai – nauja, įdomi, šiuolaikiška ir daug galimybių teikianti mokymosi priemonė, šiuo metu ypač populiarėjanti. Tai internete vykstantys tiesioginiai seminarai, konferencijos ar kursai, kai tam tikrą valandą visi užregistruoti vartotojai gali per specialiai sukurtą nuorodą realiuoju laiku matyti ir girdėti lektorių. Tiesioginių vaizdo kursų metu klausytojai gali ne tik klausytis lektoriaus, matyti dėstomą mokomąją medžiagą, skaidres, bet ir tiesiogiai užduoti klausimus dėstoma tema. Tai ypač svarbu, nes lektorius tokiu būdu gauna atgalinį ryšį su auditorija, o tiesioginiai vaizdo kursai tampa dar efektyvesni abiem pusėms. Šalia tiesioginių vaizdo kursų gali vykti ir klausytojų diskusija. Lektorius dėstyti gali tiesiog būdamas mokymų klasėje prie kompiuterio. O klausytojams niekur nereikia vykti, užtenka turėti kompiuterį, internetinę vaizdo kamerą ir internetą. Taupomi du svarbiausi dalykai: laikas ir pinigai.

Užsiėmimai vyks vasario 3., 5., 10., 12., 26 d., kovo 2., 4 d. po 4 ak. val. per dieną + 1 ak. val. po paskaitos bus skiriama asmeninėms konsultacijoms.
Kursų pradžia – 16.30 val., pabaiga – 19.45 val. (užsiėmimo pabaiga, jei dalyvaujate konsultacijose – 20.30 val.).

Kiekvienas dalyvis gauna:

• išsamią mokomąją medžiagą;
• 40 Eur vertės kuponą, suteikiantį galimybę apsilankyti bet kuriame UAB „Mokesčių srautas“ seminare (pasiūlymas galioja 12 mėnesių nuo kursų baigimo);
• kursų baigimo pažymėjimą.

 

Mokymų forma
Tiesioginiai vaizdo mokymai
Mokymų data ir vieta
Data: Nuo 2020-02-03 iki 2020-03-04 Miestas: Visoje Lietuvoje Vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Į kalendorių kalendorius2020-02-03 16:302020-03-04 19:45Europe/VilniusCountline Tiesioginiai vaizdo mokymai: Personalo valdymo kursai: nuo strategijos iki sėkmės (tiesioginiai vaizdo kursai)UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų tiesioginiuose vaizdo mokymuose: Personalo valdymo kursai: nuo strategijos iki sėkmės (tiesioginiai vaizdo kursai) Tiesioginių vaizdo mokymų data: 2020-02-03 Tiesioginių vaizdo mokymų vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje , Kursų laikas: 16:30 - 19:45 val. Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt


Jums taip pat gali būti aktualu


Registracija į renginį „Personalo valdymo kursai: nuo strategijos iki sėkmės (tiesioginiai vaizdo kursai)"

Renginio vieta

Dalyvių kiekis
be pietų 330.00 Eur
DĖMESIO! Toliau nurodyta informacija bus naudojama išrašant sąskaitą faktūrą, todėl prašome patikrinti:
  • ar tikslus įmonės adresas (kuriuo ji užregistruota, arba tas adresas kurį Jūs norėsite matyti sąskaitoje faktūroje).
Fizinio asmens registracija
Informacija apie dalyvius Vardai ir pavardės reikalingi pažymėjimams
 
Pridėti dalyvį

Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.


* Visi laukai pažymėti žvaigždute yra privalomi.
Tiesioginė nuoroda: https://old.countline.lt/events/personalo-valdymo-kursai-nuo-strategijos-iki-sekmes-tiesioginiai-vaizdo-kursai-2/