Nemokumo reforma Lietuvoje

Mokymų trukmė
6 ak. val.
Organizacijos tipas
Privatus
Lektorius (-iai)
Aprašymas

- KONSULTACINIS SEMINARAS -

Egidijus Langys - Mykolo Romerio universitete įgijo teisės magistro laipsnį. Lektorius yra Mykolo Romerio universiteto Mediacijos katedros lektorius, advokatų profesinės bendrijos AVOCAD partneris. Pagrindinės Egidijaus Langio veiklos sritys yra įmonių veikla ir valdymas, įmonių bankroto ir restruktūrizavimo, fizinių asmenų bankroto teisė, alternatyvūs ginčų sprendimo būdai (mediacija, arbitražas), šeimos teisė, atstovavimas teismuose.

Andžej Maciejevski – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, pretendentų į teisėjus egzamino komisijos narys.

Lietuvos Respublikos Seimas po ilgų diskusijų ir svarstymų 2019 m. birželio 13 d. priėmė Juridinių asmenų nemokumo įstatymą, nuo 2020 m. sausio 1 d. reguliuosiantį juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus, taip pat nemokumo administratorių profesiją ir veiklos priežiūrą bei panaikinsiantį iki šiol šiuos santykius reglamentavusius ir mums gerai pažįstamus Įmonių restruktūrizavimo ir Įmonių bankroto įstatymus.
Naujuoju įstatymu ne tik konsoliduojamas įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procesų teisinis reguliavimas, bet ir nustatomos visiškai naujos taisyklės, atspindinčios Europos Sąjungos požiūrį į nemokumą, taip pat įtvirtinančios siekį spartinti šias procedūras, sudaryti prielaidas daugiau tenkinti kreditorių reikalavimus, skatinančios finansinių sunkumų turinčius, tačiau perspektyvius juridinius asmenis naudotis galimybėmis išsaugoti verslą. Įstatymu reformuojant nemokumo sistemą, iš esmės pakeista ir nemokumo samprata (išplėsta nemokumo sąvoka), numatytos naujos kreditoriaus interesų apsaugos priemonės, įskaitant naujas taisykles dėl informacijos teikimo ir teisę inicijuoti restruktūrizavimą, įtvirtintos papildomos taisyklės dėl galimybių likviduoti nemokias (beturtes) įmones, nustatyti nauji (privalomi) būdai juridinio asmens ir kreditorių ginčams nagrinėti bei naujas nemokumo administratorių priežiūros modelis…
Plačiau

Paminėtina ir tai, kad, siekiant suderinti nuostatas su naujuoju Juridinių asmenų nemokumo įstatymu, buvo pakeisti Civilinis (nustatyta ir galimybė inicijuoti likvidavimą juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva), Civilinio proceso, Darbo (aiškiau reglamentuotas darbo sutarties nutraukimas darbdaviui bankrutavus) ir Baudžiamojo proceso kodeksai, Fizinių asmenų bankroto, Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų, Bankų, Centrinių kredito unijų, Kredito unijų, Akcinių bendrovių ir Draudimo įstatymai bei Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas. Praktinio įstatymų nuostatų taikymo aspektais ne ką mažiau svarbūs ir numatomi bei rengiami nauji su įstatymais susiję Vyriausybės bei kitų institucijų norminiai aktai ir galiojančių poįstatyminių teisės aktų pakeitimai (papildymai).
Taigi jau netrukus įsigaliosiantys pasikeitimai iš tiesų yra reikšmingi, leidžiantys teigti apie naują su įmonių nemokumu susijusių santykių reglamentavimo ir, atitinkamai, šio reguliavimo praktinio taikymo erą Lietuvoje.
Su Juridinių asmenų nemokumo įstatymu susijusios naujovės yra aktualios ne tik bankroto (nemokumo) administratoriams, advokatams, kitiems tiesiogiai su įmonių bankrotu ir (ar) restruktūrizavimu, skolų valdymu (išieškojimu), finansavimu ir draudimu dirbantiems profesionalams. Naujasis reglamentavimas neabejotinai implikuoja reikalavimą ir kiekvienai įmonei gebėti laiku pastebėti, kai yra peržengta įstatyme numatyta riba juridinio asmens nemokumui konstatuoti, siekiant įvertinti galimą riziką, laiku imtis reikiamų priemonių savo interesams užtikrinti, taip pat išvengti galimų neigiamų pasekmių ar jas sumažinti. Šiais tikslais būtina žinoti ir teises bei pareigas, galimybes ir laukiančius iššūkius susidūrus su aptariamu paties ar verslo partnerio (kontrahento) nemokumu.
Tad tam, kad jau dabar galėtumėte pasiruošti Juridinių asmenų nemokumo įstatymui ir su juo susijusioms teisės aktų nuostatoms taikyti, leiskite mums Jus pirmiausia supažindinti su nauju teisiniu reguliavimu ir galimomis jo praktinio taikymo problemomis bei perspektyvomis.
Tekste naudojamos nuorodos:1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas;2. Europos Komisijos 2014 m. kovo 12 d. rekomendacija 2014/135/ES dėl naujo požiūrio į verslo žlugimą ir nemokumą;3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymas;4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 175-1, 366, 632 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymas;5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 62, 63, 149 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymas;6. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 114 straipsnio pakeitimo įstatymas;7. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 2, 6, 11, 12, 13, 14, 21, 23 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas;8. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas;9. Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 83, 85, 86, 87 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 85-1 straipsniu įstatymas;10. Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 66, 68, 69 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymas;11. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 73, 75, 76 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymas;12. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 20, 24, 34 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymas;13. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 143, 147, 148, 154 ir 157 straipsnių pakeitimo įstatymas;14. Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 18 ir 18-1 straipsnių pakeitimo įstatymas.

Seminaro tikslas – aptarti Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatas, naujoves, kurios mus pasitiks nuo 2020 m. sausio 1 d., naujojo teisės akto perspektyvas ir galimą problematiką.

Temos:

Advokatas  Egidijus Langys  (10.00 – 14.30).

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo apžvalga – problematika ir perspektyvos

 • Sąvokos ir jų aiškinimas;
 • Nemokumo samprata ir jos išplėtimas;
 • Susitarimas dėl pagalbos;
 • Nemokumo proceso inicijavimas (subjektai);
 • Nemokumo proceso pasekmės (įskaitant vadovo atsakomybę);
 • Juridinio asmens bankroto procesas;
 • Juridinio asmens restruktūrizavimo procesas;
 • Taikos sutartis nemokumo procese;
 • Kreditoriai ir kreditorinių reikalavimų tenkinimas nemokumo procese (pokyčiai kreditorių eilėje);
 • Turto realizavimo (juridinio asmens kaip komplekso pardavimas) ir įmonės likvidavimo tvarka;
 • Nemokumu administratorius. Nemokumo administratorių savivalda;
 • Naujos duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklės ir nemokumo administratorių pildomos formos nuo 2019-08-26;
 • Pereinamasis laikotarpis dėl įstatymo nuostatų įsigaliojimo.

Teisėjas  Andžej Maciejevski (14.45 – 16.30).

Teismų praktikos aktualumas naujojo juridinių asmenų nemokumo įstatymo šviesoje.

 Kiekvienas seminaro dalyvis gauna elseminaro medžiagą ir seminaro el. dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 10.00–16.30 val. Registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–14.45 val. (kava, arbata, saldumynai).

Sertifikacija:

„Vadovaujantis advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo ir vertinimo tvarkos aprašo 7 punktu, advokatas ar advokato padėjėjas norintis, kad renginys būtų pripažintas kaip tinkamas kvalifikacijos kėlimui bei skiriami kvalifikacijos kėlimo balai, turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatūrą pateikdamas prašymą bei duomenis patvirtinančius kvalifikacijos kėlimo faktą. Remiantis minėto aprašo nuostatomis, UAB „Mokesčių srautas“ organizuojami seminarai teisės klausimais gali būti pripažinti tinkamais kvalifikacijos kėlimui bei už juos skiriami kvalifikacijos kėlimo balai.“

Mokymų forma
Seminarai
Mokymų data ir vieta
Data: 2020-01-20 Miestas: Vilnius Vieta: Viešbutis „Corner Hotel“, Į kalendorių kalendorius2020-01-20 10:002020-01-20 16:00Europe/VilniusCountline Seminarai: Nemokumo reforma LietuvojeUAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: Nemokumo reforma Lietuvoje Seminaro data: 2020-01-20 Seminaro vieta: Viešbutis „Corner Hotel“, Vilnius , Kursų laikas: 10:00 - 16:00 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.30 val. Registracija 9.00–10.00 val. Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–14.45 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Corner Hotel“, Vilnius , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt

Registracija į renginį „Nemokumo reforma Lietuvoje"

Renginio vieta

Dalyvių kiekis
su pietumis 120.00 Eur + PVM
DĖMESIO! Toliau nurodyta informacija bus naudojama išrašant sąskaitą faktūrą, todėl prašome patikrinti:
 • ar tikslus įmonės adresas (kuriuo ji užregistruota, arba tas adresas kurį Jūs norėsite matyti sąskaitoje faktūroje).
Fizinio asmens registracija
Informacija apie dalyvius Vardai ir pavardės reikalingi pažymėjimams
 
Pridėti dalyvį

Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.* Visi laukai pažymėti žvaigždute yra privalomi.
Tiesioginė nuoroda: https://old.countline.lt/events/nemokumo-reforma-lietuvoje/