Naujas vadovas: nuo pokyčio iki charizmatinės lyderystės (tiesioginiai vaizdo mokymai)

Mokymų trukmė
64 ak. val.
Organizacijos tipas
Privatus
Viešas
Lektorius (-iai)
Aprašymas

- MOKYMŲ CIKLAS -

Aistė Mažeikienė organizacijų psichologė, konsultantė praktikė. Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: veda mokymus bendradarbiavimo su „sunkiais“ klientais, vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, komunikacijos, viešojo kalbėjimo temomis. Šalia intensyvios mokymų patirties, Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto „Vadovavimo psichologiją“, „Privačios detektyvinės veiklos psichologiją“, „Teisės psichologiją“, „Socialinę psichologiją“, „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“ bei „Verslo derybas“.

TĘSTINĖ PRAKTINIŲ MOKYMŲ SESIJA (70 PROC. – PRAKTIKA, 30 PROC. – ŽINIOS IR PAVYZDŽIAI)
Individualūs testai ir namų darbai po kiekvienos mokymų sesijos užtikrins vadovavimo treniruočių tęstinumą.

Mokymai formuoja ir stiprina vadovavimo bei lyderystės įgūdžius.

Mokymai skirti:

a) pradedantiems arba su pokyčiais susiduriantiems vidurinio lygio vadovams;

b) pradedantiems mažų įmonių vadovams;

c) specialistams, norintiems tapti vadovais ateityje.

Mokymų metu dalyvis gauna:

 • Žinias ir gaires, kaip būti ir išlikti motyvuojančiu pavyzdžiu kitiems pokyčių laikotarpiu;
 • Praktinius planus, kokia forma ir kiek laiko skirti savo vadovaujamiems žmonėms;
 • Patirtį, kaip suburti skirtingus komandos narius. Kaip jų „nepaleisti“ ir motyvuoti;
 • Galimybę išvengti klaidų mokantis iš kitų organizacijų vadovų;
 • Įgūdžius, kurie padeda pasiekti gerų rezultatų, ir pasitikėjimo savimi pagrindą, kaip tapti stipresne asmenybe;
 • Rekomendacijas, kaip netapti nuvarytu „arkliu“.

Temos:

I sesija (vasario 21 d.). KEIČIANTIS VADOVAS: POKYČIŲ VALDYMAS
„Vienintelis prognozuojamas dalykas vadovo darbe – nuolatiniai pokyčiai“
Dėsto: Aistė Mažeikienė

1. Pasipriešinimo pokyčiams ir naujovėms reakcijų valdymas.

 • Kaip reaguojame į pokyčius? Reakcijų spektras ir kaip jį valdyti vadovui;
 • Nuostatos dėl pokyčių valdymas. Kliūtys pokyčiams;
 • Pozityvių pasikeitimo aspektų akcentavimas;
 • Kodėl reikia valdyti? Valdomų ir nevaldomų pasikeitimų pasekmės.

2. Vadovo vaidmuo pokyčių metu: ko iš manęs tikisi mano žmonės?

 • Vadovo atsakomybė ir veiksmai nuolatinių pasikeitimų laikotarpiu.

3. Pokyčio komunikacija ir pasipriešinimo prevencija (Namų darbai).

 • Praktinių situacijų analizė. Kaip informuoti apie pokytį, kad būtų vienareikšmiškai aišku? Kaip užkirsti kelią gandams ir netgi panaudoti juos pokyčio įgyvendinimui?
 • Komunikacijos principai gandų sklidimo sąlygomis.

4. Praktinis pokyčių įgyvendinimo modelis: etapai.

 • Kokių veiksmų turėtume imtis kiekvienoje pokyčio fazėje („Ištirpinimo“, „Suformavimo“, „Užšaldymo“), siekdami palengvinti pokyčio įgyvendinimą?
 • Konkrečių pokyčio komunikavimo planų sudarymas vadovų komandoje.

II sesija (vasario 28 d.). FORMUOJANTIS VADOVAS: VEIKIANTI KOMANDA
„Jeigu nori nueiti greičiau – eik vienas. Jeigu nori nueiti toliau – eik kartu“
Dėsto: Aistė Mažeikienė

1. Veiksmingos komandos modelis. Kam reikalinga komanda profesionalams?
2. Veiksmingos komandos kūrimas, derinant komandos narių vaidmenis ir atsakomybės sritis. Individualus testas „Mano vaidmuo komandoje“.

 • Kaip skirtingus darbuotojus sutelkti dirbti kokybiškai ir siekti rezultatų?

3. Tarpusavio santykių stiprinimas (patyriminis ugdymas).

 • „Sunkūs“ kolegų tipai – bendravimas ir sutelkimas siekiant bendro tikslo.

4. Komunikacijos komandoje modelio pristatymas.

 • Užduotis: tikslų ir užduočių formulavimas, dalijimasis informacija. Vadovų klubo komandinių „taisyklių“ – susitarimų aptarimas;
 • „Savaime suprantami dalykai“ ir kolegų lūkesčiai vienas kitam.

III sesija (kovo 6 d.). KALBANTIS IR DARANTIS ĮTAKĄ VADOVAS: ORATORYSTĖS MENAS
Dėsto:
Aistė Mažeikienė ir Tadas Montrimas

1. Viešojo kalbėjimo principai ir praktika (namų darbo užduočių (prezentacijų) filmavimas, analizė).
2. Kūno kalba ir žodinė kalba:

 • Kaip valdyti savo kūną, balsą bei „recenzuoti“ kalbos turinį? Argumentacijos technika ir taktika. Prezentacijos struktūra;
 • Kaip sudominti ir įtraukti klausytojus? „Sudominimo kabliukai“. Loginiai ir psichologiniai kalbos aspektai. Vaizdinės priemonės.

3. Sudėtingos viešojo kalbėjimo situacijos.

 • Bendravimo su žiniasklaida klaidos ir rekomendacijos;
 • Palankaus asmeninio ir organizacijos įvaizdžio išsaugojimas kebliose situacijose;
 • Konfliktų kontrolė: tipiškos „sudėtingų“ klausytojų pretenzijos – kaip į jas atsakyti;
 • Darbas su „sunkiais“ ir reikliais klausytojais;
 • Atsakymas į keblius, provokuojančius, neigiamos nuostatos klausimus.

4. Prezentacijos. Filmavimas. Aptarimas. Savo kalbėjimo įvertinimas ir veiksmų tobulinimo plano sukūrimas.

IV sesija (kovo 13 d.). PASTEBINTIS IR UGDANTIS VADOVAS: DARBUOTOJŲ VERTINIMAS IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS
Dėsto: Aistė Mažeikienė

1. Konstruktyvus pagyrimas ir kritika.

 • Kaip suteikti grįžtamąjį ryšį – kritiką ir informaciją apie bendro tikslo siekimą?
 • Kaip išvengti savikritikos bei konfrontacijos?

2. Vertinamojo bei ugdomojo pokalbio tikslai ir vertė.

 • Praktinė užduotis: „Mitai“ apie vertinamąjį pokalbį. Mitų ir pasipriešinimo įveikimas;
 • Vertinamojo pokalbio tikslai, svarba ir nauda veiklos valdymo kontekste;
 • Vadovo atsakomybė;
 • Darbuotojo atsakomybė;

3. Metinio / periodinio vertinamojo pokalbio struktūra ir atlikimas:

 • Išankstinis darbuotojų informavimas apie pokalbį: kas, kur, kada?
 • Pasiruošimas pokalbiui. Praktika vadovui: darbuotojo veiklos apžvalga. Ką daryti tais atvejais, kai „nieko gero“ arba kai „viskas gerai“? Tikslų iškėlimą ir asmeninį įsipareigojimą skatinančių klausimų pasirinkimas;
 • Pokalbio pradžia, kontakto užmezgimas;
 • Situacijos kontrolė: netikėtų reakcijų bei klausimų suvaldymas;
 • Praėjusio laikotarpio aptarimas: gairės pokalbio vedėjui. Pokalbio valdymas;
 • Būsimo laikotarpio tikslų ir planų nustatymas. Tikslų formulavimas;
 • „SMART(ER)“ modelio taikymas tikslams apibrėžti;
 • Pokalbio užbaigimas susitarimais. Vadovo darbai po vertinamojo pokalbio.

4. Praktinės užduotys: metinio pokalbio vedimas link susitarimų ir veiksmų plano. Praktinės užduoties analizė, aptariant metinio pokalbio vedimo rekomendacijas.

5. Vadovų komandos veiksmų planas: kaip metinių pokalbių procesą veiksmingai panaudoti savo žmonių motyvavimui ir tikslų siekimui?

6. Vadovų savimotyvacijos planas – tolesnei Vadovų klubo veiklai.

V sesija (kovo 20 d.). VADOVAS KRITINĖSE SITUACIJOSE: ASMENINIŲ IR KOMANDOS REAKCIJŲ VALDYMAS
Dėsto: Aistė Mažeikienė

1. Vadovo darbo streso „mastelis“.

 • Savitvardos išlaikymas netikėtose situacijose;
 • Neigiamo „spaudimo“ atlaikymas ir savo pozicijos išlaikymas;
 • Elgesys situacijose, kurioms nesame pasiruošę.

2. Savo žmonių mokymas vieningai valdyti kritines situacijas ir atremti „spaudimą“.

 • Praktika, kaip suvaldyti kitus ir save;
 • Kuo rizikinga „stručio“ taktika („nieko nemačiau ir negirdėjau“)?

3. Pasirengimas nepalankios informacijos pateikimui ir reakcijų suvaldymui.

 • Nuoseklaus ir pasitikėjimą keliančio informavimo kritinėse situacijose modelis;
 • Pasirengimas galimoms darbuotojo / visuomenės reakcijoms;
 • Kaip elgtis, kad žmogus pats prisiimtų atsakomybę už tolesnius savo veiksmus?
 • Praktika, remiantis namų darbais – surinktų sudėtingų situacijų aprašymais;
 • Pozityvių aspektų akcentavimas krizės sąlygomis.

VI sesija (kovo 27 d.). VADOVAS – LYDERIS: AUTENTIŠKA LYDERYSTĖ
Dėsto: Aistė Mažeikienė

1. Charizmos samprata: emocijos, kūnas ir mąstymas – kas yra kitaip?

2. Pozityvi lyderystė praktikoje. Negatyvi lyderystė praktikoje.

3. Lyderių klaidų apžvalga (S. Finkelstein tyrimo rezultatai).

4. Ydingų nuostatų testas. 

5. Pasitikėjimo klimato kūrimas komandoje. Darbuotojų įgalinimas (angl. empowerment) – sėkmės lydimos komandos variklis. 

6. Kaip „uždegti“ save ir kitus? Kaip įtraukti į procesą? Lyderio vaidmens svarba netikėtose situacijose.

7. Savęs, kaip lyderio, „auginimo“ planas kitam pusmečiui.

 • Kokie įgūdžiai padėtų mums užtikrinti geresnius padalinio veiklos rezultatus ir efektyviai įgyvendinti šiandien reikalingus pokyčius?

VII sesija (balandžio 3 d.). MOTYVUOJANTIS VADOVAS: NEFINANSINIS DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS
Dėsto: Aistė Mažeikienė

 1. Motyvaciniai veiksniai. Kas motyvuoja skirtingus žmones? 

 • Motyvacijos principai ir dėsniai;
 • Esminės išvados, kas darbe motyvuoja;
 • Motyvaciją žlugdantys veiksniai. J. S. Adamso socialinio teisingumo principai.

2. Netikėti motyvacijos „eksperimentai“, sėkmės, nesėkmės ir išvados.

 • Atvejo analizė: „Motyvatorių meniu“;
 • „Žuvies“ (angl. „Fish“) filosofija, motyvacija per emocijas; motyvavimas per pozityvų mąstymą ir pasitikėjimą savimi. 

3. Vadovo – motyvatoriaus vaidmuo: nuo darbuotojo įvedimo į organizaciją iki atsisveikinimo.

VIII sesija (balandžio 10 d.)SAVARANKIŠKAS VADOVAS: PERSONALO VALDYMAS
Dėsto: Aistė Mažeikienė 

1. Bendrovės įvaizdžio kūrimas ir pristatymas paieškos ir atrankos metu.

 • Kokią informaciją ir kaip pateikti, kad nesukeltume nepagrįstų lūkesčių ir turėtume motyvuotą žmogų?
 • „Psichologinės sutarties“ samprata.

2. Naujo darbuotojo adaptacija. 10 naujoko adaptacijos klaidų.

 • Netikėti darbuotojų atrankos metodai, atskleidžiantys asmens savybes.

3. Mentorystė. Vadovas kaip nuolatinis pavyzdys ir patarėjas.

4. Darbuotojo lūkesčių valdymas.

5. Psichologiniai darbuotojų atleidimo aspektai. Ką turi žinoti vadovas?

6. Kaip „sulaikyti“ puikų darbuotoją? Praktika.

Papildoma informacija:

Mokymų trukmė – 64 akademinės valandos.

Mokymai vyksta Penktadieniais po 8 ak. val. per dieną. Mokymų pradžia – 9.00 val., pabaiga – 16.30 val.

Mokymai vyksta nuo vasario 21 d. iki balandžio 10 d.

Vienos dienos mokymų kaina – 170 € + PVM (su pietumis). Dėl šio pasiūlymo, kreipkitės el. paštu info@countline.lt

Nuotoliniai mokymai – Mokymuose galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu, prisijungiant prie tiesioginių vaizdo kursų: klausytojams niekur nereikia vykti, užtenka turėti kompiuterį ir internetą. Tam tikrą valandą visi užregistruoti vartotojai gali per specialiai sukurtą nuorodą realiuoju laiku matyti ir girdėti lektorių.

Kiekvienas dalyvis gauna:

 • išsamią mokomąją medžiagą;
 • 40 Eur vertės kuponą, suteikiantį galimybę apsilankyti bet kuriame UAB „Mokesčių srautas“ seminare (pasiūlymas galioja 12 mėnesių nuo mokymų sesijos baigimo);
 • mokymų sesijos baigimo pažymėjimą.

Mokymai vyksta surinkus klausytojų grupę.

Mokymų forma
Seminarai
Mokymų data ir vieta


Jums taip pat gali būti aktualuRegistracija baigta

Tiesioginė nuoroda: https://old.countline.lt/events/naujas-vadovas-nuo-pokycio-iki-charizmatines-lyderystes-tiesioginiai-vaizdo-mokymai/