2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.

Mokymų trukmė
7 ak. val.
Organizacijos tipas
Privatus
Lektorius (-iai)
Aprašymas

 - KONSULTACINIS SEMINARAS -

Auditorius, mokesčių konsultantas Artūras Kapitanovas dirbo Finansų ministerijoje, vėliau – Audito skyriaus viršininku Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. Šiuo metu lektorius dirba kaip nepriklausomas auditorius ir mokesčių konsultantas. Įmones mokesčių ir apskaitos klausimais audituoja, konsultuoja ir joms atstovauja valstybės institucijose jau daugiau nei 20 metų. Artūro Kapitanovo seminaruose per metus apsilanko daugiau nei 10 000 dalyvių. Kasmet lektorius veda daugiau nei 70 seminarų, kurių net 87 proc. buvo įvertinti 10 balų iš 10.

2019 metais įsigalioję ar priimti įstatymai ir juos lydintys norminiai aktai įtvirtino reikšmingus pokyčius bei naujas taisykles, susijusias su pagrindiniais mokesčių elementais, mokesčių administravimo procedūromis, su atskirais ūkinių operacijų vykdymo, apskaitos tvarkymo aspektais. Kiekvienas nepastebėtas ar netinkamai suprastas (įvertintas) pokytis didina klaidų tikimybę, o visus šiuos pakeitimus atrasti, sužiūrėti, suprasti bei kompleksiškai įvertinti jų reikšmę ir realias jais sukeliamas pasekmes reikia nemažai laiko.

Seminaro metu mūsų lektorius sistemiškai ir išsamiai pristatys reikšmingiausius pelno, pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, kitus mokesčius bei mokesčių administravimą reguliuojančių įstatymų ir susijusių norminių aktų pakeitimus, jų reikšmę, taikymo ypatumus, aptars apskaitos tvarkymo bei atskaitomybės rengimo naujoves, laukiančius iššūkius bei svarbiausius praktinius aspektus ir kitus klausimus.

Temos:

Buhalterinės apskaitos naujovės bei reguliavimo taikymas tvarkant apskaitą 2020 metais ir teikiant ataskaitas už 2019 metus:

 • Įmonių finansinės atskaitomybės ir Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymų taikymo ypatumai rengiant 2019 metų finansinę atskaitomybę;
 • Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų bei Verslo apskaitos standartų (VAS) taikymas rengiant 2019 metų finansines ataskaitas;
 • Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai, reikšmingi  rengiant 2019 metų finansines ataskaitas;
 • Pakeitimai, susiję su 2020-01-01 prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje rengimu: atlygio ataskaitos, valdymo ataskaitos ir metiniai pranešimai.

Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas už 2019 metus:

 • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai;
 • Pozityvios pajamos ir jų apmokestinimas;
 • Palūkanų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams;
 • Pelno mokesčio tarifų taikymo sąlygos;
 • Atleidimo nuo pelno mokesčio sąlygos;
 • Pelno ir dividendų apmokestinimas;
 • Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymas, apmokestinimas ir apskaita;
 • Avansinio pelno mokesčio mokėjimas ir deklaravimas;
 • Pelno mokesčio lengvatų taikymas ir deklaravimas;
 • Pelno mokesčio deklaracijų pildymo taisyklių pakeitimai nuo 2019-12-18 bei rekomendacijos dėl šių deklaracijų pildymo;
 • Atnaujintas tikslinių teritorijų sąrašas.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM):

 • PVM mokėjimo ir deklaravimo tvarkų pakeitimai nuo 2019-07-01 ir 2020-01-01;
 • Atvirkštinio PVM elektronikos prekėms mechanizmo taikymo aspektai nuo 2019-08-01;
 • PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės (nuo 2019-07-01 nauja redakcija);
 • PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų tvarkymo ir teikimo taisyklių pakeitimai nuo 2019-07-01;
 • Naujausi VMI išaiškinimai (komunaliniai mokesčiai ir nuomos sandoriai, rengiami PVM įstatymo dalių komentarai ir kt.);
 • PVM prievolės įsigijus prekių iš ES tiekėjų bei prekių tiekimo ES viduje apmokestinimas PVM;
 • Eksportuojamų ir importuojamų prekių vežimo apmokestinimas ir su vežimu susijusios paslaugos: naujausia praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo;
 • ES teisės aktų pakeitimai, kurių įgyvendinamosios nuostatos Lietuvoje įsigalios 2020 ir 2021 m. Sąjungos reikalavimai dėl 0 proc. PVM tarifo pagrindimo dokumentų.

Mokesčių administravimo reguliavimas:

 • Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai bei nuo 2020-07-01 įsigaliosiantys šių kriterijų pakeitimai (papildymai);
 • Naujos nuostatos dėl mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties nuo 2020-01-01;
 • Pranešimų apie tarpvalstybinius susitarimus taisyklės nuo 2020-07-01;
 • Nauja redakcija išdėstytas Prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, sudarant mokestinės paskolos sutartį, reikalavimų aprašas ir 2019-12-18 patvirtinta nauja FR0284 forma;
 • 2019-07-24 įsigaliojęs Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymas ir naujos jo įgyvendinimo taisyklės. 2019-09-12 pakeistos Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklės;
 • Kai kurie praktiniai aspektai, susiję su:
  • Mokestiniais patikrinimais ir mokestiniais tyrimais – mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos šių mokesčių administravimo procedūrų metu;
  • Informacijos apie pajamas ir turtą teikimu;
  • Bendruoju apskaitos failu SAF-T – apskaitos sistemos pokyčiai bei Valstybinės mokesčių inspekcijai norminiais aktais suteiktos naujos teisės.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir su juo susijusių norminių aktų naujovės:

 • Naujas 32 proc. GPM tarifas nuo 2020-01-01;
 • GPMĮ pakeitimai nuo 2020-01-01;
 • Nauja metinė gyventojų GPM deklaracijos forma (GPM311) ir jos pildymo taisyklės;
 • Su pozityviųjų pajamų apmokestinimu susijęs reguliavimas, taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių laikotarpių pajamas;
 • Papildytas neapmokestinamųjų pajamų sąrašas dėl darbuotojų gautų akcijų iš darbdavio pagal pasirinkimo sandorius (opcionus);
 • Ilgalaikio turto priskyrimo individualiai veiklai formos pakeitimai;
 • Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos formos pakeitimai nuo 2019-07-11;
 • Kompensacijos už asmeninį darbuotojo turto naudojimą įmonės veikloje.

Su kitų prievolių vykdymu susiję klausimai:

 • Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių redakcija, įsigaliojusi 2019 m. rugsėjo 28 d.;
 • Motorinių transporto priemonių registracijos mokestis nuo 2020-07-01;
 • Aktualūs pensijų kaupimo, papildomo savanoriško pensijų kaupimo socialinio draudimo pensijų įstatymų pakeitimai;
 • Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo ir Žemės mokesčio įstatymo pakeitimai, įsigalioję nuo 2020-01-01;
 • Naujos kasos aparatų diegimo ir naudojimo taisyklės, susijusios su kasos aparatų duomenų perdavimu VMI, priklausomai nuo metinių pajamų;
 • Kasos aparatų žurnalo pildymo tvarkos pakeitimai nuo 2019-07-02;
 • Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos bei bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių pakeitimai nuo 2019-05-14;
 • Su akcizo apmokestinimu susiję klausimai:
  • Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių pakeitimai nuo 2019-06-06;
  • Akcizų grąžinimo taisyklių ir formų pakeitimai nuo 2019-07-12.

Papildoma informacija:

Specialus pasiūlymas! Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės antram ir kiekvienam paskesniam dalyviui seminaro kaina 129 Eur + PVM (su pietumis) ir 117 Eur + PVM (be pietų).

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir el. dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 10.00–16.45 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai).

Mokymų forma
Seminarai
Mokymų data ir vieta
Data: 2020-02-27 Miestas: Klaipėda Vieta: Viešbutis „Ibis Styles Klaipeda Aurora“, Registracija baigta
Data: 2020-02-28 Miestas: Vilnius Vieta: Viešbutis „Radisson Blu Hotel Lietuva“, Į kalendorių kalendorius2020-02-28 10:002020-02-28 16:45Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-02-28 Seminaro vieta: Viešbutis „Radisson Blu Hotel Lietuva“, Vilnius , Kursų laikas: 10:00 - 16:45 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.45 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Radisson Blu Hotel Lietuva“, Vilnius , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-03-10 Miestas: Panevėžys Vieta: Viešbutis „Romantic“, Į kalendorių kalendorius2020-03-10 10:002020-03-10 16:45Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-03-10 Seminaro vieta: Viešbutis „Romantic“, Panevėžys , Kursų laikas: 10:00 - 16:45 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.45 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Romantic“, Panevėžys , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-03-12 Miestas: Šiauliai Vieta: Šiaulių arena, Į kalendorių kalendorius2020-03-12 10:002020-03-12 16:45Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-03-12 Seminaro vieta: Šiaulių arena, Šiauliai , Kursų laikas: 10:00 - 16:45 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.45 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Šiaulių arena, Šiauliai , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-03-18 Miestas: Kaunas Vieta: Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“, Į kalendorių kalendorius2020-03-18 10:002020-03-18 16:45Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-03-18 Seminaro vieta: Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“, Kaunas , Kursų laikas: 10:00 - 16:45 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.45 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Park Inn by Radisson Kaunas“, Kaunas , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-03-19 Miestas: Klaipėda Vieta: Viešbutis „Amberton Klaipėda“, Į kalendorių kalendorius2020-03-19 10:002020-03-19 16:45Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-03-19 Seminaro vieta: Viešbutis „Amberton Klaipėda“, Klaipėda , Kursų laikas: 10:00 - 16:45 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.45 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Amberton Klaipėda“, Klaipėda , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt
Data: 2020-03-25 Miestas: Vilnius Vieta: Viešbutis „Karolina“, Į kalendorių kalendorius2020-03-25 10:002020-03-25 16:45Europe/VilniusCountline Seminarai: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m.UAB „Mokesčių srautas“ laukia Jūsų seminare: 2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m. Seminaro data: 2020-03-25 Seminaro vieta: Viešbutis „Karolina“, Vilnius , Kursų laikas: 10:00 - 16:45 val. Seminaro trukmė: 10.00–16.45 val. Registracija 9.00–10.00 val.Pertraukos: 12.00–13.00 val. (pietūs), 14.30–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai). Iki susitikimo! UAB „Mokesčių srautas“ info@countline.lt Tel. 8 5 263 9922 Viešbutis „Karolina“, Vilnius , UAB „Mokesčių srautas“info@countline.lt


Jums taip pat gali būti aktualu


Registracija į renginį „2019 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai 2020 m."

Renginio vieta

Dalyvių kiekis
su pietumis 139.00 Eur + PVM
be pietų 127.00 Eur + PVM
DĖMESIO! Toliau nurodyta informacija bus naudojama išrašant sąskaitą faktūrą, todėl prašome patikrinti:
 • ar tikslus įmonės adresas (kuriuo ji užregistruota, arba tas adresas kurį Jūs norėsite matyti sąskaitoje faktūroje).
Fizinio asmens registracija
Informacija apie dalyvius Vardai ir pavardės reikalingi pažymėjimams
 
Pridėti dalyvį

Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones elektroniniu paštu.
Sutinku gauti informaciją apie UAB „Mokesčių srautas“ organizuojamus renginius ir darbo palengvinimo priemones SMS žinute.* Visi laukai pažymėti žvaigždute yra privalomi.
Tiesioginė nuoroda: https://old.countline.lt/events/2019-m-finansine-atskaitomybe-ir-mokesciu-pakeitimai-2020-m/