Anglų kalbos kursai buhalteriams

Šie buhalterinės apskaitos ir finansų anglų kalbos kursai siūlomi tiems buhalteriams apskaitininkams, finansininkams, auditoriams, mokesčių inspektoriams, kurie norėtų išmokti ir įsisavinti buhalterinės apskaitos ir finansų specialiuosius terminus ir sąvokas. Kursas padės suformuoti įgūdžius vartoti buhalterinės apskaitos ir finansų anglų kalbą žodžiu ir raštu bei praktiškai taikyti įgytas anglų kalbos kompetencijas, reikalingas profesinio teksto interpretacijai, buhalterinių ataskaitų ir finansinės informacijos analizei. Buhalterinės apskaitos ir finansų anglų kalbos žinios bus įtvirtinamos skaitant tekstus, klausant ir kalbant buhalterinės apskaitos ir finansų temomis, su kuriomis kursų dalyviai susiduria savo kasdieniame darbe (pvz., mokesčiai, finansinės ataskaitos, tarptautinės apskaitos principai ir kt.). Todėl vienas pagrindinių kurso tikslų – buhalterinės apskaitos ir finansų anglų kalbos terminijos mokymasis ir įtvirtinimas.

Mokymus veda lektorė Daiva Užpalienė.

Kursams bus skiriama 50 akad. valandų.
Kursų anglų kalbos lygis – A2/B1.

Buhalterinės apskaitos ir finansų anglų kalbos pagrindinės temos:

 • Įvadas į buhalterinę apskaitą;
 • Buhalterio apskaitininko darbo specifika ir veiklos sritys;
 • Buhalterinė apskaita ir jos standartai Lietuvoje ir kitose šalyse;
 • Įmonių apskaitos principai;
 • Įmonių pinigai, pajamos, įplaukos, išlaidos ir kaštai, biudžetas, kapitalo rūšys – finansinės terminijos pristatymas;
 • Įmonių finansinės ataskaitos;
 • Balansas ir jo analizė;
 • Pelno ir nuostolių ataskaita;
 • Grynųjų pinigų suvestinė;
 • Mokesčių apskaita;
 • Auditas ir auditoriaus darbo specifika;
 • Investavimas;
 • Įmonių pelnas, likvidumo ir mokumo sunkumai;
 • Statistinės informacijos (lentelių, grafikų, diagramų, finansinių suvestinių, ataskaitų ir kitos finansinės informacijos) nagrinėjimas, vartojant finansinę apskaitos leksiką ir terminus.

Buhalterinės apskaitos ir finansų anglų kalbos funkcijos:

 • Sutrumpinimai;
 • Buhalterinės apskaitos ir finansų terminijos vertimas;
 • Buhalterinės apskaitos ir finansų terminų kirčiavimas;
 • Kalbos specifika, nagrinėjant buhalterines ataskaitas;
 • Kalbos specifika skaitant finansų, verslo, ekonomikos tekstus anglų kalba.

Gramatinės struktūros:

 • Gramatinių laikų apžvalga;
 • Skaitvardis;
 • Tiesioginiai klausimai;
 • Spėjimas ir dedukcija.

Pagrindinė literatūra

 1. Ian Mackanzie. Professional English. Finance. Cambridge University Press, 2006.
 2. Evan Frendo, Sean Mahoney. English for Accounting. Oxford University Press, 2007.
 3. Sara Helm. Market Leader. Accounting and Finance. Pearson Longman, 2010.
 4. Medžiaga iš interneto.
 5. Autorės paruošta medžiaga.

Papildoma informacija:

Užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais po 2 val. per dieną. Kursų pradžia – 9.00 val., pabaiga – 11.00 val. Kursai trunka 7,5 savaites. Kiekvienas kursų dalyvis gauna išsamią mokomąją medžiagą ir kursų baigimo pažymėjimą.

Kursų kaina – 360 Eur (galimas apmokėjimas dalimis).

Planuojamų kursų Vilniuje pradžios data (spausti čia).

Kursai vyksta Count Line patalpose adresu Sėlių g. 33/2, Vilnius (Žvėryne, priešais „IKI“ parduotuvę)

Kursai vyksta surinkus klausytojų grupę. Grupės renkamos nuolat.

Dėmesio!
Raštu įspėjus apie neatvykimą anksčiau kaip prieš 3 d. iki seminaro – grąžinami visi iš anksto sumokėti pinigai Raštu įspėjus apie neatvykimą likus mažiau kaip 3 d. iki seminaro – 80% sumokėtos sumos užskaitoma kitam seminarui arba grąžinama 50% sumokėtos sumos Neatvykus į seminarą ir raštu iš anksto apie tai neįspėjus – pinigai negrąžinami.